Proto se rozhodla vedoucí skupiny KORÁLE, paní Ludmila Len, uspořádat setkání bystřických občanů s ukrajinskou minoritou, která bydlí ve Velké Bystřici. Kulturní vystoupení skupiny Korále přiblížilo našim občanům kulturu Ukrajiny.

Tento večer dopadl na výbornou. Bystřičáci i Ukrajinci společně pěli české i ukrajinské písně, tančili a nikdo neřešil národnostní ani politické problémy. Bylo by potřeba takových akcí víc, aby se lidé přátelili a nenechali se rozdělovat politickými názory. Akce se konala v hospodě U Žaludů, kde se celý večer jedlo, pilo, tančilo a všichni se v dobré náladě veselili.

Josef Slavík