Chodili proto individuálně nebo ve skupinách každý ve svém městě a okolí. Cílem bylo ujít v únoru a březnu celkem 75 km. To je polovina cesty mezi Olomoucí a Hradcem Králové. Proto název Sejdeme se u Svitav.

Když to covid dovolil, došlo v červnu 2021 ke skutečnému setkání seniorů z Olomouce a Hradecka, a to opravdu u Svitav v kulturním domě obce Opatov. Podobně tomu bylo i v loňském roce.

U zrodu akce byl Klub seniorů Lazce v čele s Evou Sommerovou. Letos se chodilo již potřetí. Na hradecké straně se zúčastnilo kolem 100 lidí a v Olomouci dokonce 130, a to z 10 seniorských klubů.

Mnozí nachodili přes sto kilometrů. Kromě individuálního chození nebo chození v rámci jednotlivých klubů se v Olomouci uskutečnily během letošního února a března také čtyři společné vycházky všech přihlášených klubů.

Zásluhu na tom mělo oddělení sociální pomoci a služeb olomouckého magistrátu a také Dušan Fišara z Klubu seniorů Polská.

Například v pořadí druhá společná vycházka se konala letos 21. února na téma Renesanční Olomouc. Vedl ji Antonín Staněk z Univerzity Palackého.

O velkém zájmů seniorů svědčí fotografie. Ke skutečnému setkání seniorů obou měst dojde koncem května 2023.

Marcel Kraus