Následovala zdravice starosty města Radka Vincoura. Na náměstí vystoupili Rytíři Arcibiskupa Albíka z Uničova, kejklíři a komedianti.

Bylo možné zhlédnout ukázku výcviku a letu dravců. Zajímavé bylo i představení z městské katovny s názornými ukázkami. Děti si užily strašidla v radniční věži.

Slezský Semmering.
Výlet: Vlakem za krásami naší vlasti. Na Zlatý Chlum či po stopách Aloise Nebela

Celý den se odehrával v dobré náladě i když chvilku lehce pršelo. Že by štěstí do dalších let města Uničova?