U rakve se na čestné stráži střídali skauti a příslušníci Hradní stráže. Lidé během tří dnů chodili se s Karlem Schwarzenbergem rozloučit a poklonit se jeho rakvi s ostatky, která byla překryta Schwarzenberskou modrobílou vlajkou.

Zájem byl veliký a tvořila se fronta, čekání nebylo delší než půl hodiny. Lidé se mohli s ním rozloučit a také přispět místo květin na charitativní činnost Suverénního řádku maltézských rytířů a na obranu Ukrajiny. V roce 1378 zde bylo před pohřbem vystaveno i tělo českého krále Karla IV, kterého mezi své předky počítá i rod Schwarzenbergů.