Dalších 1.200 signatářů podepsalo před rokem petici na internetu, kde dnes je celkem podepsáno 2.500 občanů.

Petiční listy podepsalo od října 2023 cca 400 signatářů při koncertech v Redutě a v současnosti na listiny u červených klavírů ve městě. Petici tedy podepsalo více jak 4.000 občanů.

Více jak 70 osobností kulturního života v ČR a Olomouci (od J.Suchého po J.Vičara) uvedlo v minulém roce svá nesouhlasná vyjádření ke slučování panu primátorovi.

K nim se dnes přidávají další osobnosti na stránkách zachrantemfo.cz!

Hlasy jasného nesouhlasu zastávají opoziční zastupitelé a také posluchači na koncertech filharmonie (potleskem přerušený projev primátora na novoročním koncertu).

Pan náměstek Tichák, autor nápadu na sloučení, je stále ke všem výhradám hluchý.

Dnes už neplatí žádný z původních důvodů – šetření financí, společná budova, příspěvková legislativa organizací apod. - vše nahrazuje vágními termíny efektivita a edukace, které ovšem nemohou být důvodem sloučení.

Pan náměstek nevěří či nechápe, že jeho vize přinese naopak značné finanční náklady, možné sociální problémy zaměstnancům, výrazné omezení výkonů orchestru MFO a velké rozčarování olomouckým občanům.

Hráči orchestru a zaměstnanci MFO však stále věří, že přesvědčí radnici o nesmyslnosti sloučení MFO pod MDO! Připravují řadu konkrétních akcí, např. Koncert „Zachraňte MFO“ v Letním kině v pondělí 20. května 2024, na který Vás srdečně zvu.

Po roce vyjednávání je totiž zřejmé, že nesouhlas se sloučením je obrovský a napříč společností v Olomouci i celé republice!

Stále věřím, že uměle nastolený problém lze vyřešit zachováním současného stavu. Navíc i pan náměstek Tichák na zasedání zastupitelstva několikrát opakoval, že každé usnesení zastupitelstva se může revidovat. Myslím, že teď je k tomu jedinečná příležitost!

Milan Ludvík, hudební pedagog a autor petice