Jednotlivé roky byly odborně zasvěceny Rožmberkům, Pernštejnům, rodům původem z frankofonních zemí žijících v Čechách a na Moravě, mobiliárním fondům památkových objektů, Lucemburkům, šlechtě žijící v období renesance a manýrismu i aristokracii působící v diplomatických službách.

Vrcholem projektu je vždy velká výstava. Pro rok 2019 byl vybrán rod Clam-Gallasů a na místech s ním spojených bylo uskutečněno mnoho kulturních akcí.

Reprezentativní výstava s názvem Spravedlnost bez bázně – Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách je pořádána v prostorách Oblastní galerie v Liberci a umístěna do ochozové haly bývalých městských lázní.

Prezentace životních osudů vojáka Matyáše Gallase (1584 – 1647) a císařského diplomata Jana Václava Gallase (1671 – 1719) již tak jednoznačná není. V textových informacích se lze dozvědět o „zásluze“ Matyáše Gallase na sesazení Albrechta z Valdštejna a jeho nepřímém podílu na vévodově násilné smrti, ale poměrně málo o jeho vyhraných či prohraných bitvách a celkové roli v soukolí císařské armády.

Zcela jsou pominuta známá fakta o Matyášově neporazitelnosti jako velitele speciálních vojenských operací. Je známo, že svoje organizační schopnosti nejlépe uplatnil při obléhání měst, pevností či ležení nepřátelských armád. Také výběr exponátů týkající se tohoto vojáka je diskutabilní – proslulá frýdlantská sbírka zbraní není na výstavě zastoupena (!). Jediný vystavený exponát z kategorie chladných zbraní (SZ Opočno) se tak spíše vztahuje k rodu Colloredů.

Také obrazový doprovod mohl být zvolen v jiné variantě, ale absence slavného Kaulferschova portrétu Albrechta z Valdštejna (SHZ Frýdlant) byla zřejmě ovlivněna poměrně malými rozměry prostorů ochozu výstavního sálu. Diplomatu Janu Václavu Gallasovi (1671-1719) je věnována značná část výstavy a objasňuje jeho významnou diplomatickou kariéru i jeho osobu jako stavebníka Gallasova resp.

Clam-Gallasova paláce v Praze. Přesto se nelze ubránit dojmu, že mezi exponáty (vynikající je zejména nově objevený soubor návrhů vyslancova kočáru nutného pro vjezd místokrále do města) chybí originální plány paláce (pokud jsou dochovány) či např. fotografie tohoto památkového objektu ze současnosti (pro srovnání), neboť fotokopie dobového vyobrazení je součástí výstavní expozice.

Stanislav Vaněk