Bibliografie věnovaná Brandlovi je početná, ale přesto v ní dosud chyběla zásadní položka – souborná monografie komplexně mapující na pozadí dobových reálií Petra Brandla jako člověka a umělce. Tato mezera byla zaplněna teprve nyní – jedním z dubnových nových knižních titulů se stala dvoudílná reprezentativní publikace prof. Jaromíra Neumanna s názvem Petr Brandl.

Výsledek práce všech zúčastněných je impozantní. Monografie doplněná o objektivní studii o prof. Neumannovi, která nezakrývá poklesky jeho charakteru (autor Jan Ivanega), je kompaktním dílem, ve kterém se umělecký i životní příběh malíře Petra Brandla odvíjí ve všech souvislostech.

Prof. Jaromír Neumann byl kromě odborných znalostí také nadán značnými stylistickými schopnostmi – jeho čeština je košatě bohatá, což celkovou podobu monografie činí mimořádně atraktivní. Brandlův příběh a jeho souvislosti rozdělil v prvním svazku do dvanácti kapitol – rámcem doby a malířovými předchůdci i současníky počínaje, přes etapy Brandlovy životní a umělecké kariéry, s odbočením k malířské technice až po umělcovu smrt a následné hodnocení jeho díla.

V textu figuruje množství postav různých sociálních skupin - Brandlův příběh je společensky různorodý a vymyká se dříve tradovaným klišé o neměnnosti osudu lidí původem z nižších sociálních vrstev. Malířova osoba je zařazena do veškerých dobových souvislostí.

Brandlem vytvořená díla jsou podrobena zevrubné analýze – obé dokládá mimořádný rozptyl autorových odborných znalostí, který je znásoben ve druhém svazku monografie – souborném katalogu, jenž obsahuje 179 dochovaných Brandlem vytvořených maleb, dále soubory kreseb a grafik vzniklých dle malířových děl, jakož i seznam prací mylně připsaných či v dnešní době nezvěstných.

Text katalogu a zejména poznámkový aparát (to platí i pro první svazek publikace) jsou doslova nabity množstvím odkazů a k cestě za originály obrazů Petra Brandla (i jeho uměleckých současníků) přímo vybízejí jejich mimořádně kvalitní barevné reprodukce. Pečlivost editorské a redakční práce téměř vyloučila textové chyby. Zkomolené jméno bývalého ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Kotalíka (chybně Jiří Katolík) či dvojí datum Brandlova křtu (správně 24. října 1668) na jiném místě je publikováno 24. září 1668, jsou snadno odpustitelné.

Jaromír Neumann: Petr Brandl, ed. Andrea Steckerová, 928 str., (2 svazky), ISBN: 978-80-7035-631-9, 1. vyd., Národní galerie, v Praze, 2017 (v tiráži uveden rok 2016)

Autor: Stanislav Vaněk