Jako rodiště je mnohdy chybně uváděn Příbor, neznáme dataci mnohých obrazů ani rok Tomanova úmrtí. Mnohdy je zaměňován s malířem, grafikem a ilustrátorem historických a dobrodružných knih a znalcem militarií Karlem Tomanem (1931–2000). Skoupé jsou také slovníky a příručky.

O malíři Karlu Tomanovi psal především Waldemar Ethen

Jediným zdrojem informací je medailón od prostějovského pedagoga a kulturního publicisty Waldemara Ethena (vlastní jméno Štěpán Kožušníček) uveřejněný ve druhém díle knihy Portréty a siluety (Prostějov 1936).

Prostějovská liška Coco zavítala za dětmi do Podbořan.
FOTO: Děti až z dalekých Podbořan si prohlédly prostějovskou lišku Coco

Odtud byly také převzaty informace do publikace Prostějov v malbě, kresbě a grafice (vydalo Město Prostějov, 2004), v níž jsou uveřejněna tři Tomanova díla s prostějovskými náměty (Kostel sv. Jana Nepomuckého, Prostějovská ulička, Židovské město).

Uvedené informace také převzal Josef Dolívka v drobné publikaci ( Výtvarníci prostějovského okresu (Prostějov 2007).

Sběratel Jozef Drobný a jeho sbírka

Malíř Karel Toman se stal před čtyřmi lety objektem zájmu Jozefa Drobného ze Sušice. Začal obrazy vyhledávat na aukcích a nakupoval je. Začal také pátrat po osudech tohoto malíře.

Dnes má jeho sbírka přes tři sta kusů kreseb, maleb a grafik. Podstatnou část své soukromé sbírky představil ve čtvrtek 18. listopadu 2021 na vernisáži výstavy „Obrázky Karla Tomana“ v městské galerii v Prostějově – na zámku, Pernštýnské náměstí č.176/8.

Vánoce 1987. Radost udělaly tehdy panenky, knížky i mašinka s vagonky.
RETRO: Blíží se advent. Zavzpomínejte s námi na Vánoce v časech minulých

Jsou zde vystaveny Tomanovy olejomalby a akvarely mimo jiné i z Prostějova a okolí, ale také z českých zemí, Slovenska či Podkarpatské Rusi.

Výstavu představil kurátor Miroslav Macík. Ten také některé Tomanovy obrazy i „zachránil“ z pozůstalosti syna dřevohostického lékárníka Barocha a v roce 2014 je nabídl ke koupi městysi Dřevohostice. Jedná se o soubor akvarelů z konce třicátých let minulého století.

Vánoční výstava v Majetíně 2021.
FOTO: Majetín ožil adventem. Vánoční výstavu provonělo cukroví a perníčky

„Je možno je vidět na dřevohostické radnici a jsou unikátní. Zachycují totiž již dnes neexistující objekty, takže mají i dokumentární hodnotu,“ uvedl na vernisáži obdivovatel Tomanova díla a předseda Vlastivědné společnosti Žerotín Dřevohostice Zdeněk Smiřický.

O malíři vyjde také publikace od Jozefa Drobného

Jozef Drobný chtěl výstavu v Prostějově uspořádat dříve, ale protiepidemická opatření to nedovolovala, takže obrazy představil až letos, právě u příležitosti 132. výročí umělcova narození.

Zároveň také sestavil publikaci o životě a díle Karla Tomana. Měla by vyjít v nejbližších dnech. V lednu chce dovézt do Prostějova Tomanovy grafiky.

Medvěda Bérošku Hana Dostálová sama oblékla.
RETRO: Znají naše slzy i tajná přání. Hračky našeho dětství jsou plné vzpomínek

Zájemci mohu výstavu navštívit do 23. prosince v úterý a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin.

Kdo byl Karel Toman

Narodil se 17. prosince 1889 v Držovské (nynější Olomoucké) ulici č. 19 v Prostějově předměšťanu Florianu Tomanovi (pocházejícímu z rodiny mlynáře Floriana Toman) a Marii rozené Šindlerové. Otec byl původně mlynář, později měl v Prostějově obchod s moukou.

Do školy začal chodit v Příboře, ale v osmi letech už byl zpět v Prostějově. Zde také vychodil měšťanku a absolvoval Státní odbornou tkalcovskou školu. Zde také získal první malířské školení od profesora Eduarda Christiána.

Od mládí rád kreslil a rýsoval. V raných malbách a kresbách zachytil vzpomínky na dětství strávené v Příboře a krajinu kolem Lubiny, Hukvald a Štramberka.

Mapa: pátrací území v Prostějově.
Hledejte Rychlé šípy v Prostějově: Velká pátrací hra pro mládež, děti i dospělé

V roce 1906 vstoupil v Praze do kláštera Milosrdných bratří a pobýval ve Valticích a v Lednici. Dva roky strávil v Gorici, kde podporován tamním převorem Longinem Horákem pilně tvořil. Inspiraci hledal při návštěvách starých památek, muzeí a galerií. V Gorici také vystavoval a prodával své obrazy.

Finančních prostředků potom využil k výletům do Alp, na Triglav, do Grady, Milána, Terstu, Neapole a Monte Santa. Navštěvoval také výstavy a obrazárny ve Vídni, Praze, Krakově a Varšavě. V roce 1913 z řádu Milosrdných bratří vystoupil.

Během 1. světové války působil ve vojenské nemocnici ve Valašském Meziříčí. Zde se často stýkal s akademickým malířem Augustinem Mervartem, který jej zasvětil do nových malířských technik.

Vilu manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929–1930 navrhl architekt Ludwig Miese van der Rohe. Je zapsaná na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Tajemství Skleněného pokoje. Slavná brněnská vila Tugendhatových bere dech

Oblibu si získaly jeho kresby, akvarely, pastely, tempery a oleje s krajinnými náměty z Prostějovska, Valašska a Slovenska.

Věnoval se také grafice (dřevoryty, suché jehly, linoryty, akvatinty, mezzotinty, kolorované lepty, exlibris). Ilustroval časopisy. Po spisy hanáckého prozaika Karla Křena navrhl obálky. Navrhoval také plakáty a odznaky.

Byl členem Spolku výtvarných umělců v Užhorodě a Spolku nezávislých umělců v Praze.

Hana Bartková

Karlštejn je v těchto dnech podivně prázdný
OBRAZEM: Kam se poděli turisté? Karlštejn a podhradí jsou podivně prázdné