Deník a společnost dm market připravily projekt s jediným úkolem: propojit generace. Zařízení, která se porozumění, pomoci a vzájemnému obohacení napříč generacemi věnují nejvíce, se ucházela o zajímavý finanční dar.

Právě vy, čtenáři Deníku, jste v březnu rozhodli, které zařízení v daném kraji vyhraje tento finanční dar a zrealizuje tak svůj projekt. V Olomouckém kraji se do projektu přihlásilo celkem 14 zařízení, z toho šest na Olomoucku.

Jedním ze soutěžících bylo i Středisko pečovatelské služby olomoucké Charity, které zaujalo projektem Setkání generací na společném výletě.

„Rádi bychom zrealizovali společný výlet seniorů a studentů Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci, kteří s námi spolupracují už třetím rokem. Měli jsme v plánu je oslovit už na jaře, ale vzhledem k nepříjemné koronavirové situaci jsme byli nuceni realizaci této akce přesunout až na příští rok, pravděpodobně na podzim. Nemyslím si, že by se situace v následujících týdnech natolik zlepšila, aby bylo možné výlet výhledově uskutečnit,“ říká Renata Vidrasová, zástupkyně vedoucí Střediska pečovatelské služby.

Na celodenní výlet by se vydalo asi 20 seniorů za doprovodu studentů. Finanční dar pokryje náklady na dopravu, vstupné i občerstvení. Výlety však rozhodně nejsou zdejším seniorům cizí. „V minulosti jsme spolupracovali se ZŠ Svatoplukova, kdy byl rovněž uspořádán společný výlet na Svatý Kopeček včetně divadelního představení, které žáci nacvičili. Sklidilo velký úspěch,“ prozrazuje Vidrasová a dodává, že veškeré akce středisko realizuje vždy za účasti dobrovolníků.

Kromě výletů pořádá středisko dvakrát ročně mše (za nemocné a za zesnulé) a oblíbené předvánoční posezení.

Adéla Faltysová