Je velmi obtížné nalézt tábor pro tyto děti vhodný, neboť hůře navazují nové sociální kontakty, jsou emočně velmi citlivé, často bývají fixovány na jednu osobu a mají problémy s porozuměním ironii a humoru. Tato specifika znesnadňují začlenění do kolektivu vrstevníků.

Spolek Jdeme Autistům Naproti - JAN Olomouc, který nabízí dvě sociální služby dětem a mladým dospělým s poruchou autistického spektra a jejich rodinám z Olomouckého kraje, se proto rozhodl v letošním roce rozšířit nabídku svých fakultativních služeb. „Již v minulosti jsme nabízeli příměstské tábory pro děti s poruchou autistického spektra, ale letos poprvé jsme se rozhodli organizovat příměstský tábor přímo pro cílovou skupinu dětí s Aspergerovým syndromem,” říká vedoucí služby sociální rehabilitace Marcela Šotolová.

„Pro pracující rodiče může být náročné najít v době prázdnin pro své děti vhodný program, který by jim poskytl podněty pro jejich rozvoj. A právě na to se v našem projektu nyní zaměřujeme. Děti s Aspergerovým syndromem budou fungovat po dobu tábora ve skupině. Tím se posílí jejich sociální dovednosti a třeba získají i nové přátelé,” dodává psycholožka služby sociální rehabilitace Petra Žváčková, autorka programu tábora pro klienty služby.

Účelem této aktivity je zpřístupnit příměstský tábor dětem s Aspergerovým syndromem a pomoci jim tak získat nové znalosti a dovednosti prostřednictvím nácviků chování v různých sociálních situacích.

Psycholožka i asistenti se zaměří na to, aby děti prožily krásný týden, v němž budou rozvíjet svůj potenciál. Aktivity projektu Tábor pro děti s Aspergerovým syndromem jsou finančně podpořeny z dotačního programu Olomouckého kraje.

Služba sociální rehabilitace nabízí kromě letních příměstských táborů také nácviky sociálních dovedností, individuální intervence, setkávání dětí a mladých dospělých s Aspergerovým sydromem, zvukohrátky a další aktivity. Více podrobností o činnosti této služby i o problematice autismu či Aspergerova syndromu můžete dozvědět na www.jan-olomouc.czna facebooku nebo přímo u vedoucí služby Marcely Šotolové na telefonu 733 742 169.

Jaroslava Muzikantová

close Olomoucký kraj info Zdroj: Jaroslava Muzikantová zoom_in