Sami bychom to ale nezvládli, akce proběhne za podpory Olomouckého kraje a našeho generálního partnera – společnosti NET4GAS, s.r.o.

Ve spolupráci s Janem Moravcem z Českého svazu ochránců přírody jsme vytvořili pestrý program, který určitě zaujme nejen odborníky, ale i širokou veřejnost. Pozvání přijal například profesor Karel Prach, který bude povídat o tom, proč obnovovat travní porosty a co obnovu limituje.

Od Michala Knappa a Tomáše Kadlece se dozvíte, jak z orné půdy vytvořit biotop vhodný pro život vzácného hmyzu. O zatravnění I. zóny v CHKO Moravský kras vám řekne Marie Kotyzová. Ivana Mariánková a Roman Barták představí 3x projekt LIFE – obnova pastvin nejen na jižní Moravě. Dozvíte se také o významu a podpoře diverzity žahadlových blanokřídlých ve městech od Michala Perlíka.

Nebude chybět ani péče o trávníky ve městě, o tom jak probíhá v Jihlavě, pohovoří Katarína Ruschková. Otázce proč a jak využívat poloparazitické rostliny v ekologické obnově travinných ekosystémů se bude věnovat Jakub Těšitel, a bude to nejen o kokrhelech a třtině.

A to není vše! Více informací o programové náplni naleznete na www.konferencepriroda.cz, kde se můžete zároveň přihlásit. Registrační poplatek je 500 Kč.

Jsme si vědomi toho, že bude těžké naše tradiční setkání on-line variantou nahradit. Ale nevzdáváme se a i díky ochotě přednášejících vám přineseme profesionálně provedenou alternativu. Věříme, že i ta se vám bude líbit. Budeme se na vás tedy těšit v úterý 24. 11. 2020 živě z Olomouce, a za rok už snad zase osobně!

Kateřina Dostálová