Sním o tom,
že zmizím;
ze světa…

Zavřu oči;
nechám hrát déšť
ve strouze myšlenek
&
přivolám svého Boha.

Budeme se dělit
o drahocenný čas
i duchovní stránky života.

Budeme spát
pod hvězdami,
přikryti zšeřelou noční mlhou.

Budeme se milovat s bohyněmi,
jež ukonejší naši lásku.

Budeme,
a nikdo nám nevezme víc,
než dáme sami (ne)vděčnému světu…

Tomáš Přidal