Tam byly vystaveny přenosné televize pana Kohla. Sbírka je složena z televizí z různých zemí, dále byly vystaveny historické fotografie obce a fotografie současných pňovických fotografů.

Na návsi byla odhalena socha zakladatele obce vladyky Oneše z Pňovic. Sochu vyřezal místní umělec pan Ambrozek a ta teď zdobí střed obce.

Na odhalení se sešlo poměrně dost občanů, starosta obce Radovan Štábl a také členové historického spolku KIRRI, aby tak s autorem sochy provedli její odhalení.

Celou akci doprovázela místní dechová hudba pana Petráše. Slavnostní den potom pokračoval v místním parku.

Autor: Pavel Čunderle