Šplháme po šikmých stěnách
Hnáni pány slunečních otroků
Jsou ostří, když se jim podíváme
Do přímé štěrbiny očí, neznající úhyb;
Šplháme po šikminách pyramidy
Nakloněni víc k zemi, jak k nim…

Městský průmysl na výrobu pyramid
Je v českém prostředí jev nevídaný
Nejen svým rozměrovým potenciálem,
Širokým rozpětím dvou odvěsen
Ale i dálkou mezi námi a svými protějšky
V severoafrických končinách pyramidových polí

Postavte pyramidu uprostřed
Panelových domů, vystříkaných hlukem
Jež ulpívá a zasychá v ozvěně urbanismu,
Pro který je typická jiná zástavba
Lehčího materialismu – to ale nevysvětlíte
Žádné (byť těžší) hlavě, vidící bankovky v kapse

Možná je údělem budoucích dní
Vystavět na polích pole pyramidová
V držení předlohy nad pádem množným
S pyramidami (egyptskými) bez pyramid (českých)

Tomáš Přidal