V 16 hodin proběhlo Slavnostní setkání u Stromu Olgy Havlové za přítomnosti ředitelky Výboru dobré vůle Moniky Granji, která měla úvodní slovo. Píseň pro Olgu zazpívala Johanka Valová a na klávesy ji doprovodila Jana Šumníková.

Následovalo vystoupení hostů: prvního náměstka primátora Otakara Štěpána Bačáka, prvního náměstka hejtmana Ivo Slavotínka a vrchního ředitele sekce ochrany přírody a krajiny z ministerstva životního prostředí Michala Servuse. Na závěr těchto vystoupení zazněla nad Holickým lesem píseň Stromy. Bylo to krásné a dojemné.

Následovalo nakrojení dortu a drakiáda pokračovala tradičním způsobem. Paní učitelky z místní mateřské školy pro malé děti připravily výtvarný program a zároveň mohly všichni ochutnat moučníky ze sezónního ovoce, které s dětmi připravily.

Pro větší děti organizovali program skauti a oblíbenou disciplínou bylo střílení z luku nebo malování na obličej. A hlavně děti i dospělí si nad loukami pouštěli draky. Byl to opravdu slavnostní den.

Máme velkou radost, že se naše vize postupně naplňuje a největší odměnou jsou spokojené děti, které si mají kde hrát. Více informací i fotogalerie najdete na webu www.holickyles.cz