Děti si přivykají na nové spolužáky, seznamují se s novým třídním učitelem, tvoří si pravidla třídy a připravují se zároveň na zodpovědnější přístup ke školním povinnostem.

Pobyt v krásném prostředí Jeseníků se nesl v duchu jeden za všechny, všichni za jednoho. Většina aktivit, které pro ně připravila školní psycholožka, se konala ve dvojicích, jež byly náhodně vybrány, nebo menších skupinkách.

Žáci se tak učili spolupráci, vzájemné pomoci a toleranci. Po dlouhé distanční výuce, při níž byly děti často ochuzeny o sociální kontakty a jejich komunikace stagnovala, byl kladen důraz také na rozvoj komunikačních dovedností.

Během pravidelných komunitních kruhů všichni hodnotili, co se jim při jednotlivých aktivitách líbilo nebo podařilo, koho by pochválili nebo kdo je pozitivně, či negativně překvapil.

Všichni žáci vzájemně spolupracovali, vytvořili si svá pravidla třídy, učili se naslouchat druhým. Naopak třídní učitelé dokonale poznali své nové žáky, a získali tak o nich cenné poznatky, které jim pomohou s třídou bezproblémově spolupracovat.

Program stmelovacího pobytu byl velmi pestrý. Žáci kromě spousty her navštívili Lesní bar, jeskyně Na Pomezí, poznali lázně Jeseník nebo navštívili hrad Sovinec.

Smyslem stmelovacího pobytu bylo poznání se a sblížení, dodržování pravidel a vzájemná spolupráce, ale také zábava a poznávání nových míst. To vše se během tří dnů všem šestým třídám podařilo na jedničku.

Svědčí o tom ohlasy samotných žáků: „Nejvíce mě bavilo povídat si s kamarády i s paní učitelkou. Jsem ráda, že jsem lépe poznala spolužáky. Líbily se mi skupinové hry. Našla jsem si novou kamarádku, jsem ráda, že jsem do kolektivu zapadla. Užil jsem si výlet do Lesního baru. Jela jsem s obavami, ale nakonec se mi nechtělo vracet domů. Díky pobytu jsem se začala bavit s více spolužáky. Nejvíce mě bavily výlety a večerní program. U her jsem si potvrdil, jak máme super třídu. Jídlo mi moc chutnalo a zvládla jsem být tři dny bez mobilu. Jsem ráda, že se noví žáci začlenili. Vařili tady velmi dobře a mám ze stmelováku spoustu zážitků. Prožili jsme spolu krásné tři dny. Nejvíce mě bavily výlety a krásná příroda.“

Hana Kramářová,
školní metodik prevence, ZŠ Zeyerova, Olomouc