Proč zrovna maturanti?

Dne 18. května proběhne slosování ze všech tříd, které se akce zúčastnily, a pro jednu z nich bude kompletně zorganizován maturitní večírek! Ale ani ostatní nepřijdou zkrátka, na některé z nich čeká program v laser aréně, na někoho vstup pro celou třídu do CineStaru, na všechny ale čeká pocit zadostiučinění, že pomohli dobré věci, překonali obavy a třeba zkusili něco nového.

Maturitní třída, která se rozhodne zúčastnit, se musí před 15. květnem 2020 nahlásit na Transfuzním oddělení jako skupina, a dorazit alespoň v počtu 2/3 celkového počtu studentů ze třídy. Kompletní pravidla naleznete na transfuzka.fnol.cz
Krev je dar a v transfuzce vědí, jak se dárcům odvděčit.

personál oddělení Fakultní nemocnice Olomouc