V sobotu 13. dubna 10 hodin bylo slavnostní zahájení na hlavním pódiu kde se později střídaly pěvecká vystoupení se soutěžícími kuchaři. O nejlepším kuchaři rozhodovali návštěvníci hlasováním. Městem procházel průvod Tvarůžkového krále a během něho bylo možné ochutnat tvarůžky, které nabízely členky průvodu.

Na Dolním náměstí bylo možné si vyzkoušet výrobu tvarůžků. Děti se toho s radostí ujaly. Byly tam také dílničky pro děti a mnoho zábavy. Veselé bylo vystoupení na chůdách. 7. ročník Tvarůžkového festivalu se opravdu vyvedl. Spousta návštěvníků zaplnila Horní i Dolní náměstí. Tvarůžkové speciality lákaly i nabídka regionálních piv byla pestrá.