Koncept výstavy Neuralscape představuje tvorbu Jana Poupěte, která je zaměřena na reprezentaci krajiny. Nejedná se však o klasickou (mimetickou) krajinomalbu, ale o její abstrahovanou formu.

Výstava podřizuje a propojuje galerijní prostor s velkoformátovou olejomalbou Density o rozměrech 320 x 450 cm a vytváří tak site-specific instalaci.

Vzpomínka na hotel u vody. Podle posledních informací prochází budova hotelu nyní rekonstrukcí.
Bez hostů. Zmizel klavírista, číšníci i pokojské. Vydejme se do prázdného hotelu

Divák může na výstavě také nalézt experimentální skulpturu věnující se jednomu ze základních elementů v obsažených krajině. Objekt Proudění II vychází z autorova dlouhodobého zájmu a fascinace aerodynamikou, pohybem vzduchu v atmosféře a prostoru.

Telegraph Gallery připravuje také komentovanou prohlídku, která se uskuteční ve středu 23. března v 18 hodin. Telegraph Gallery je otevřena úterý až pátek od 9 do 19 hodin, sobota až neděle od 10 do 18 hodin. Vstup na výstavu i komentovanou prohlídku je zdarma.

Způsob malířské reprezentace krajiny Jana Poupěte není ani mimetický, ani čistě abstrahující. Jedná se o mentální dekonstrukci vnímání prostoru, která je následně přenesena na plátno.

Nástroje chápání prostoru, jako je perspektiva či měřítko, Jan Poupě imaginativně ohýbá, rozkládá na prvočinitele, aby z nich následně vystavěl novou krajinu, vysvětlil kurátor Jan Dotřel.

Hlavní inspirací pro mě bylo okolí. Změna, kterou nyní prochází krajina a města. Základem všech obrazů je nakloněná rovina, stylizovaný pohled z ptačí perspektivy.

Tento pohled z výšky je pro mne symbolem naděje, poznání či povznesení - Je spojen s technologickým pokrokem v oblastech letectví a kosmonautiky, ale přináší s sebou i znepokojující pocit ztráty soukromí, sděluje ke své tvorbě Jan Poupě.

JAN POUPĚ / Neuralscape
25. 2. – 1. 5. 2022 (vernisáž 24. 2. 2022 v 18 hodin)
Kurátor: Jan Dotřel
Grafický designér: Jakub Kovařík
Pořadatel: Telegraph Gallery, Jungmannova 4, Olomouc

Jan Poupě (*1988) je absolventem ateliéru malby na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením prof. Jiřího Sopka. Zároveň absolvoval stáž v ateliéru Intermédií u prof. Jiřího Příhody a u hostující profesorsky Silke Otto-Knapp. Rok 2012 strávil ve Španělsku na Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid, kde se věnoval konceptuální reprezentaci krajiny. V posledním ročníku svého studia získal Cenu kritiky za mladou malbu 2014 a v roce 2016 vystavoval na Mezinárodním bienále malby (16th international painting trienal, Vilnius, LI).

Mira Macík,
kurátor Telegraph Gallery

Pro Tělo s příbehem
Tělo s příběhem: Jsem Kačka a život s roztroušenou sklerózou je jako na houpačce