„Tom Anholt, Jessie Makinson, Justin Mortimer, David Brian Smith a Caroline Walker patří mezi nejtalentovanější, nejosobitější a nejvlivnější malíře, kteří dnes v Británii působí. Zdá se mi příhodné a aktuální uspořádat výstavu věnovanou různým polohám a přístupům britské figurativní malby právě v centru Evropy… “, sdělila Jane Neal, kurátorka výstavy, a podotkla, že při výběru umělců hrál roli nejen jejich talent, ale také to, že každý z nich zaujímá v současné britské malbě výsadní postavení.

Britská malba prošla od poloviny 20. století poměrně dramatickým vývojem. Témata se proměňovala od zádumčivých a sebezpytujících nálad, přes kritiku popkultury a abstrakci, až k odsouzení figurativní malby kvůli vzestupu fotografie a videoartu.

Na přelomu století se malba opět dostala do centra zájmu díky internetu a programům, jako je Photoshop. Posledních dvacet let se v tvorbě britských malířů často objevují témata společenských a politických událostí, pandemie, odchodu země z Evropské unie, ale také výzvy k toleranci ve společnosti či genderové otázky.

„Příkladem posledně jmenovaného přístupu jsou malby Caroline Walker, které zachycují rozmanité sociální, kulturní a ekonomické zkušenosti současných žen, ale také tvorba Jessie Makinson, která na patriarchální minulost nahlíží ženskou perspektivou. Příkladem jiného přístupu jsou malby Toma Anholta, který zachycuje moderní život pomocí vizuálních efektů i květnaté alegorie. Také David Brian Smith maluje krajiny, které ovšem spíše vyšívá, než by je pokrýval tahy štětce… “, doplnila kurátorka a dodala, že malby Justina Mortimera se pohybují na pomezí figurace a abstrakce a vybízejí k zamyšlení nad vztahem mezi krásou a hrůzou.

Telegraph Gallery připravuje také komentované prohlídky s kurátorem Janem Kudrnou, které se uskuteční 18. října a 23. listopadu vždy v 18 hodin. Telegraph Gallery je otevřena úterý až pátek od 9 do 19 hodin, sobota až neděle od 10 do 18 hodin, vyjma polední pauzy od 12 do 12.30 hodin. Vstup na výstavu i komentovanou prohlídku 50 Kč, zdarma pro členy Telegraph clubu.

Mira Macík,
kurátor Telegraph Gallery