Český svaz hemofiliků, který akci pořádal, tím chtěl upozornit na nemoc, kterou v Česku trpí zhruba 1 000 pacientů a zvýšit povědomí o důležitosti včasné diagnostiky a léčby.

Hemofilie je vzácné vrozené onemocnění způsobené nedostatkem koagulačního (srážecího) faktoru v krvi a projevuje se nedostatečnou krevní srážlivostí. Hemofilie se v současné době léčí podáváním chybějícího srážecího faktoru přímo do krve nebo pomocí tzv. nefaktorové léčby.

Preventivní podávání léčby (tzv. profylaxe) pomáhá předcházet mimo jiné spontánnímu krvácení do kloubů, které je běžné u těžkých forem hemofilie. Opakované krvácení kloub vážně poškozuje a bez rychlé a účinné léčby se rozvíjejí těžké kloubní změny, které mohou vést až k trvalé invaliditě. Více najdete na hemofilici.cz

Veronika Ostrá