Na listopadový turnaj měly letos přijet dva týmy z Olomouce pod vedením členů tamní Komise městské části Lazce. Podzimním zápolením je totiž turnaj městských částí Hradce Králové. V každém týmu proto musí být jeden až dva členové příslušné komise místní samosprávy (obdoba komisí městských částí v Olomouci). U nich není podmínkou seniorský věk.

Zbytek týmu pak jsou senioři z dané části města. V říjnu 2019 se konal již 3. ročník tohoto turnaje, hrálo se o pohár primátora města a jedno ze třinácti družstev tvoři i tým Rady města Hradec Králové v čele s panem primátorem Alexandrem Hrabálkem.

U tohoto turnaje nejde jen o bowling, ale především o to, aby se zvýšilo povědomí hradeckých občanů o komisích místní samosprávy a neformálním způsobem se setkali i členové různých komisí místní samosprávy navzájem. Letos jsme se navíc těšili, že se poznáme i s dalšími lidmi z Olomouce.

Bohužel, tentokrát vyhrál nade všemi COVID-19. Proto nezbývá než věřit, že týmy přátel bowlingu z Hradce Králové a Olomouce se sejdou v roce 2021.

Marcel Kraus,
za spolek Senioři Hradec Králové