Její historie se začala psát 15. září 1919, kdy zde začalo studovat prvních 151 studentů. Do té doby v Olomouci existovala jen německá obchodní akademie. Škola přežila druhou světovou válku, komunismus, byla několikrát přejmenována.

Někteří starší absolventi ji pamatují jako Vyšší hospodářskou školu, Obchodní školu či Střední ekonomickou školu. Během svého působení zde vystudovalo přes dvacet dva tisíc studentů v denním, ale také večerním a dálkovém studiu.

Na Obchodní akademii studovalo mnoho významných osobností, například Josef Bryks, brigádní generál a příslušní RAF, romanistka Zdeňka Stavinohová, překladatelka Malého prince Antoine de Saint Exupéryho, Miroslav Liberda, první děkan Právnické fakulty UP, Miroslav Stibor, fotograf a vysokoškolský učitel, Jana Krejčová, významná olomoucká výtvarnice.

Mezi mladší absolventy patří například docent Filozofické fakulty UP, Miroslav Vepřek, či klavírista, skladatel a hudební pedagog Marek Keprt. Také mezi někdejšími učiteli se objevují významná jména, například právník a spisovatel Jiří Hejda, odsouzený v procesu s Miladou Horákovou na doživotí, Jan Drábek, kronikář města Olomouce, Stanislav Králík, později lingvista a dialektolog na FF Univerzity Palackého, již zmíněná romanistka Zdeňka Stavinohová, či Jan Sobotka, bývalý ředitel Obchodní akademie a spisovatel, nositel několika mezinárodních ocenění za tvorbu aforismů.

V současné době Obchodní akademie nabízí odborné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve dvou čtyřletých oborech Obchodní akademie a Ekonomické lyceum se zaměřením na ekonomiku a účetnictví a s rozšířenou výukou práce a psaní na počítači a také zkrácené studium oboru Obchodní akademie pro uchazeče s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání.

Letošním oslavám předcházela pečlivá příprava, která započala s již ročním předstihem. Vždyť sté narozeniny Obchodní akademie Olomouc chtěli důstojně oslavit její absolventi, bývalí i současní učitelé i žáci.

Nová fasáda, moderní zrekonstruované prostory školy i tělocvičny přivítaly první návštěvníky již po osmé hodině. Příchozí si se zájmem prohlédli připravené expozice – výstavu historie školy doplnila maturitní tabla, staré školní kroniky i mnoho dobových fotografií, nad kterými se všichni společně zasmáli a zavzpomínali na svá školní léta.

Starší absolventy potěšila výstava historických psacích strojů, jejichž klapot je provázel po celou dobu studia. Nadšení vzbudily současné učebny, jejich moderní vybavení, ukázky moderní výuky jazyků i odborných předmětů. Zájemci mohli znovu usednout do školních lavic a vyzkoušet si vše „na vlastní kůži“. „Tak to je už něco jiného! Máte to tady moc hezké!“, zaznívalo pochvalné hodnocení návštěvníků.

Velký ohlas měla expozice o Josefu Bryksovi, jehož zajímavý a zároveň tragický osud byl zájemcům také představen v dokumentárním filmu. Slavnostní atmosféru doplnila vernisáž obrazů Jany Krejčové.

Také žáci měli návštěvníkům co nabídnout. Po slavnostním zahájení oslav zahráli zajímavé divadelní představení, ve kterém se postupně představili jako bývalí ředitelé školy, včetně současné ředitelky Ing. Romany Novotníkové. Poté navázali hudebním programem, připravili výstavy vlastní výtvarné tvorby a pochlubili se ukázkami odborných prací, se kterými zvítězili v mnoha celorepublikových ekonomických soutěžích.

K příjemné atmosféře také přispělo několik kaváren, které nabízely kromě občerstvení příležitost k milým setkáním absolventů či bývalých učitelů. A o dojemná setkání nebyla nouze. Například vzpomínky absolventek z roku 1947, které se dodnes setkávají a s láskou a úctou vzpomínají na svá školní léta i přes těžkou dobu, ve které studovaly. Zazněla zajímavá vyprávění absolventů – seniorů,

z nichž někteří žijí v zahraničí, ale tuto událost si nemohli nechat ujít. Jedna z návštěvnic přinesla jubilantce výjimečný dárek – naposledy pohladila třídní kroniku, kterou doma opatrovala celý život, a nyní ji věnovala „své“ škole. Dojetí, nadšení i obdiv, to vše se zračilo ve tvářích žáků, kteří vše s napětím poslouchali.

Pro každého z příchozích byl připraven almanach, ve kterém je popsána historie i současnost Obchodní akademie Olomouc, součástí je seznam absolventů, fotografie i zajímavé vzpomínky. Velký zájem byl také o také různé upomínkové předměty.

Co říci závěrem? Důstojná oslava stoleté jubilantky, kterou má většina absolventů ráda a ráda se sem vrací, o čemž svědčí velký počet návštěvníků i hezká atmosféra, která doprovázela celý slavnostní den.

Na závěr oslavy se sluší popřát: Mnoho dalších let ve stejně „dobré kondici“ a stále neutuchající zájem žáků o studium na obchodní akademii! Vždyť Obchodní akademie Olomouc má stále co nabídnout - kvalitní přípravu absolventů do praxe i na univerzity.

Autorka: Iveta Procházková, Obchodní akademie Olomouc