Proběhly zde odpolední komentované prohlídky s umělci - Aimee Zia Hasan, Anna Nerušilová, Petr Zlamal a Chaos Company.

Pro děti byly připravené výtvarné dílny. Odpolednem doprovázel mladý nadaný písničkář Ken Orion.

V 19 hodin byl slavnostním přípitkem program zahájen a následoval koncert Tauna Tangier.

Festival určitě stojí za návštěvu, otevřený je až do konce září.

Antonín Gerža