Kaple svatého Vincence - klášterní budova s kaplí, která byla po odchodu řádových sester v 80 letech 20. století zrušena. V nynější době zde jsou osoby se zdravotním postižením. Kaple není běžně přístupná.

Kaple sv. Anežky České - je součástí kláštera klarisek - kapucínek, jediného v České republice. Klášter byl vybudován v roce 1996 ve farní zahradě. Celá stavba byla financována pouze z darů.

Kostel Zvěstování panny Marie - ten je výraznou dominantou města Šternberk. Zde bylo možné navštívit boční kapli Panny Marie Pomocnice, která je určena jako místo posledního odpočinku Alberta II. a Petra ze Šternberka. V kostele se mohli návštěvníci zaposlouchat do koncertu chrámového sboru nebo shlédnout Modlitbu tancem, kterou zatančili děti ze ZUŠ Šternberk a jejich hosté. Celý večer byla volná prohlídka interiéru farního kostela.