Ta němá Tvář
Pozorovala Vaše kroky
Nikdy neuhnula pohledem
Milovala posvátné ticho

Měla hrubé rysy
Vykreslené do detailu
Které byly dílem Umělce
Anonymních Tváří

Tváří bezVýznamných
Osobností, žijících
ve vašich představách
Pod rukama kamenosochařů

Pod nánosem mozolnatých rukou
a umírajících po
kouscích kamení
jež se rozpadá vlivem času

I když některé vydrží
celé Věky - pokud samy
nejsou někým zničeny

Ony Tváře Ničí(m)…

Tomáš Přidal