Sjíždím
Úzké průsmyky
Barových děvčat
Slastně i milostně

Jednu po druhé
Skáču jako hračka
(na tvrdém pérku)
Z pružné matérie

Děvčata se ptají
Co bude…
K večeři

Mám tady jen párek
Řeknu omluvně

Jim však chutí
Zablýskají oči

Kočky jedny
Prohnaný
(mnou)

Tomáš Přidal