Omotají si Tě kolem prstu,
vysají věčně prázdnou peněženku,
(s uměním ji opětovně naplnit);
jako černé vdovy zahubí své samce
v lásce, jenž přináší zatracení.

Věčné?

Pro ně je Věčnost
pomíjivá - stejně jako partneři,
první, druhý, pátý…

Žádný vztah v jejich očích
netrvá navěky,
byť chudí básníci
vždy byli přesvědčeni
o opaku tohoto výroku.

Než sami začali šílet
(láskou a chtíčem)
po těch dokonalých ženách.

I ony však měly své chyby,
avšak kořist, ulovená do milostných pastí
je vždy naivní a otupělá

v růžových brýlích,
které opadnou
až je příliš (!) pozdě.

V tom (před)posledním návalu
lásky, kdy vyjde najevo,
že tělesná rozkoš
není všechno, zlato…

(co se třpytí)

A poetové umírají
v náručí svých Múz,
v děsivých kompozicích
(sexuálního) spojení,
zamáznutých cenzurou.

I Bohyně to dělají
(nazývají-li se tak, či jimi vskutku jsou…?)

Tomáš Přidal