Jako jediný hrad slouží výhradně muzejním účelům. Nabízí rozsáhlé expozice např. černou kuchyni s původním nádobím, výstavu skla a porcelánu.

Prostory hrázděné barokní stodoly, kolny a věžovitého špejcharu jsou věnovány lidové kultuře, zemědělství a řemeslům venkova.

Hrad také nabízí expozici vývoje interiéru a nábytku v 19. století. Zajímavý zážitek nabízí i vstup do sklepních prostor hradu.

Seeberg patří mezi nejstarší hrady na Chebsku. Byl to krásný výlet a plný zážitků.