Od nového školního roku zde funguje včelařský kroužek a zájem o včely nyní projevili i naši žáci z projektu Světová škola. Ti se začali zabývat tématem vymírání včel (i hmyzu). Jedná se o regionální téma s globálním přesahem, jehož cílem je, aby se žáci seznámili s problematikou života včel obecně, a aby pochopili jejich význam v ekosystému.

V pondělí 11. listopadu 2019 se tak žáci z projektu Světová škola přidali ke členům včelařského kroužku a společně s nimi nahlédli do života včel i včelařů. Velký dík zde patří včelaři Ing. Josefu Suchánkovi, který se včelařským kroužkem pravidelně spolupracuje a včelařce Doc. Mgr. Andree Hanáčkové, Ph.D., která se na této rozjíždějící se včelařské aktivitě také ochotně podílí. Držte nám tedy palce, ať se k čapímu klapání přidá časem i medem vonící bzučení.

Aleš Novotný