Nejdříve všichni vyučující připravili pro děti 1. i 2. stupně tematicky koncipované dny, jejichž program byl vskutku velmi barvitý, každé stanoviště velice zajímavé a originální. Žáci si tak mohli zažít vyučovací předměty netradičně, konkrétně si volili z nabídky vyučovacích předmětů, které se vzájemně prolínaly. Jednalo se

o zeměpis, přírodopis, český a anglický jazyk, dějepis, tělesnou výchovu, pracovní činnosti a výtvarnou výchovu. Během tří dnů si děti mohly projít stanoviště „Voda v krajině“, „Emoce v literatuře“, „Literární a dějepisné stanoviště“, „Matematika se zvířátky“, „Sportovní stanoviště“, „Vaření“ a stanoviště s názvem „Let´s go and sing“. Žáci se prostřednictvím těchto dnů dozvěděli mnoho nových informací, které si mohli často i prakticky vyzkoušet, ale zároveň se těšili ze vzájemné blízkosti dětí různých ročníků i z pobytu v přírodě s jednotlivými vyučujícími.

Zejména pak nejstarší žáci si příjemně užívali poslední dny se svými učiteli a spolužáky i připravený bohatý program. Ale i ostatní si rozhodně přišli na své. A co tedy vše děti v posledním školním týdnu prožily?

Žáci 9.A třídy si v doprovodu svého třídního učitele nejdříve zahráli bowling. A že to byla skutečně velkolepá hra! Během celé hry panovala příjemná nálada a úsměvy zářily dětem od ucha k uchu. Následující den dopoledne pak všichni společně navštívili Laser Arenu v Olomouci, kde si plni nadšení užili dostatek adrenalinu. Ve večerních hodinách se pak žáci se svým třídním učitelem sešli na slavnostním rozloučení v restauraci Caesar na Horním náměstí. Všichni zavzpomínali na společně strávený čas, školní akce a zhodnotili společnou cestu naší školou. U této příležitosti proto rozhodně nemohla chybět ani předchozí třídní učitelka, která děti úspěšně dovedla do konce jejich

7. ročníku. Všichni žáci ji radostně a s velkým aplausem přivítali. Loučení samozřejmě probíhalo také na půdě naší školy. Ve středu

28. června 2023 si žáci 9.B třídy připravili opravdu krásné rozloučení se svými učiteli i vedením školy, během něhož všem poděkovali, nabídli velkolepě připravené pohoštění a vše doplnili připravenou vzpomínkovou prezentací svých fotografií z průběhu školních let. Již osvědčenou tradicí bývá rovněž vytvoření společného tabla 9. ročníku, na jehož tvorbě se žáci sami podílí. Že se jim jejich tablo opravdu povedlo, dokládají i přiložené fotografie.

Také žáci dalších ročníků naší školy prožili nevšední závěrečné dny tohoto školního roku. Mezi hojně využívané aktivity patřil již zmíněný bowling, ale i pobyt v parku, kde děti trávily čas hrami, vzájemným sdílením vzpomínek a společných prožitků nebo piknikem s mnoha dobrotami. Jiní pak navštívili se svými třídními vyučujícími

ZOO Olomouc na Svatém Kopečku či právě Laser arenu. V obou případech si společně užili opravdu hodně legrace, smíchu i vzrušujících zážitků. Vzhledem ke skutečnosti, že některé děti se rozhodly pro další studium na víceletých gymnáziích, se v určitých třídách konalo i dojemné loučení s odcházejícími spolužáky.

Úplné zakončení školního roku bylo pro žáky 9. tříd korunováno překvapením, a sice předáváním vysvědčení z rukou náměstka primátora města Olomouce - pana Mgr. Viktora Ticháka, Ph.D., což celkově dokreslilo sváteční atmosféru posledního dne našich nejstarších žáků.

Věříme, že se dětem poslední týden na „Mozartce“ líbil a odnesou si z něj mnoho nezapomenutelných zážitků. Máme velikou radost, že zejména deváťáci tak mohli příjemně zakončit své školní dny na Základní škole Olomouc, Mozartova 48. Přejeme jim hodně úspěchu na jejich další cestě a všem dětem krásné a příjemně strávené prázdniny.

Tým učitelů Základní školy Olomouc, Mozartova 48