Tato odpočinková zóna nabízí relaxaci pro nejširší škálu obyvatel, od maminek s kočárky až po seniory. Jedná se o plochu 33 ha, kde bylo vysazeno 72 tisíc malých listnatých stromečků - převážně dubů, líp, habrů, jilmů, olší a javorů. V roce 2018 byla tato plocha propojena cyklostezkou spojující Holicí s Novým Světem, která měří 1 626 metrů.

Při této příležitosti zde byly vysazeny dva památné stromy – Strom Olgy Havlové a Strom Svobody. V roce 2022 byla dokončena další etapa cyklostezky o délce 526 metrů, která vede z Holického lesa přes ulici Šlechtitelů směrem k Novým Sadům. Postupně byl v areálu umístěn kříž, odpočívadla, lavičky, odpadkové koše a bylo vysazeno 77 nových vzrostlých solitérních stromů.

Oslava 10. výročí Holického lesa.
Oslava 10. výročí Holického lesa přilákala téměř 500 lidí

Letos v létě bylo zrealizováno dětské hřiště „Stromověže“. Děti si ke hřišti již cestu našly. S radostí prolézají nahoru přes lezeckou stěnu nebo žebříky. Ke skluzavce je vede síťový most a dokonce zde najdou i svoje skrýše.   V budoucnosti by Holický les mohl nabídnout okruh pro in-line bruslaře, workoutové hřiště a další možnosti pro využití volného času.

Tento prostor je od svého počátku hojně využíván, nejen obyvateli Holice. Prvním dnem v každém roce se zde koná novoroční procházka, kde se zájemci mohou dozvědět více o historii i o plánech v Holickém lese. Této procházky se pravidelně účastní přibližně stovka obyvatel.

Halloween na Základní škole Zeyerova v Olomouci.
Halloween na škole Zeyerova v Olomouci aneb Kostlivci nezůstali ve skříni

Druhá akce spolku je úklid nejen tohoto prostoru, ale i navazující části mezi ulicí Šlechtitelů a řekou Moravou. Ve spolupráci s Technickými službami, Českým rybářským svazem a Honebním společenstvem Slavonín – Nový Dvůr je vysbíráno a odvezeno na skládku každým rokem 1–2 kontejnery odpadu. Celkem jsme společně sesbíraly již cca 70 tun odpadu.

Nejoblíbenější akce pro rodiče či prarodiče s dětmi je pravidelná Drakiáda na podzim, kde mohou malí a velcí pouštět po obloze své dráčky. Tuto akci kromě Spolku pro Holický les pořádá i místní mateřská škola, skautky Junačky – Vatry a Mateřské centrum Heřmánek. Pro děti je připraven bohatý program s plněním hromady úkolů, za které děti obdrží diplom a malé dobrůtky.

Oblastní turnaj soutěže pIšQworky v Olomouci.
Olomoučtí Moulové rozhodně nebyli nešikovní. Na turnaji si vybojovali vítězství!

V Holickém lese je krásně celý rok. Na jaře na louce vykvetou tisíce kopretin a dalších lučních květů. Tato zelená oáza láká k vycházkám. Nová oblíbená trasa je přes Holický les, novou cyklostezkou k rybníkům a třešňovou alejí zpět do Holice. Nebo se můžete vydat i na delší procházku přes Holický les, Nový Svět, kolem Moravy až do olomouckých parků.

Na podzim se postupně Holický les zahalí do zlatavé barvy spadaného listí. A když je bílá zima, můžeme se zde projet i na běžkách. Největší radost máme letos z nového dětského hřiště. Hrdě můžeme říct: „Naše děti, mají si kde hrát.“ Tak se přijďte podívat.

Více informací o Holickém lese včetně bohaté fotogalerie najdete na webových stránkách: www.holickyles.cz.

Historie Holického lesa v kostce

 • V roce 2006 vznikla první studie Holického lesa zpracována odborníky na ochranu přírody a krajiny (zpracovatel Ekologická projekce s.r.o.)
 • V roce 2008 – petice obyvatel za vybudování rekreačního lesa na jihu města
 • V roce 2009 – založeno občanské Sdružení pro Holický les (nyní Spolek pro HL)
 • V roce 2010 – RMO pořídilo vlastní odbornou studii prověřující realizaci rekreačního lesa (zpracovatel firma Ageris)
 • V roce 2011 – podána žádost o dotaci z OPŽP na Projekt Založení krajinného prvku „Holický les“
 • V roce 2012 – dotace na realizaci neschválena
 • V roce 2013 – v lednu opět podána žádost o dotaci a ministerstvo životního prostředí schválilo žádost o dotaci na projekt „Založení krajinného prvku Holický les“
 • V roce 2013 v listopadu: založen krajinný prvek Holický les: na ploše 33 ha byl vysazeno 72 000 listnatých stromečků. Celková cena 2,9 mil. korun
 • V roce 2014 byl do Holického lesa umístěn restaurovaný kříž z roku 1877
 • V roce 2015 – byla uzavřena smlouva na zpracování dokumentace pro stavební povolení pro lávku a cyklostetku ( zpracovatel DS GEO projekt)
 • V roce 2016 – výsadba tří lip u kříže
 • V roce 2017 – získání dotace na výstavbu lávky a cyklostezky z integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 ve výši 39 mil. korun
 • V roce 2018 - 13. 3. slavnostní zahájení výstavby lávky a cyklostezky a výsadba Stromu
 • Olgy Havlové za účasti zástupců Výboru dobré vůle.
 • V roce 2018 - 29. 9. slavnostní otevření lávky a cyklostezky o délce 1626 metrů
 • a výsadba Stromu svobody
 • V roce 2019 – zpracování projektové dokumentace pro akci Holice, smíšená stezky II. etapa ( zpracovatel DS GEO projekt)
 • V roce 2020 – umístění informační tabule
 • V roce 2021 – do prostoru Holického lesa bylo umístěno sedm laviček
 • a dvě cykloodpočívadla
 • V roce 2022 – realizace nové cyklostezky o délce 526 metrů z Holického lesa k rybníkům, podél silnice č. 570
 • V roce 2023 – realizace nového dětského hřiště Stromověže