Dozvěděli jsme se, že rada města jmenovala ředitele divadla pana Gerneše koordinátorem, který bude připravovat plánované spojení obou institucí.

Není tato nominace střet zájmů a tedy diskutabilní rozhodnutí? Je jasné, že plnění usnesení zastupitelstva je pro pana Ticháka naprostou prioritou.

V závěrečné odpovědi sice slíbil, jako už po několikáté, další jednání s oponenty slučování, ale protože se zatím na radnici žádné takové odborné jednání nekonalo, uvidíme, jaký ten slib bude mít váhu.

Stále je totiž ještě čas hovořit o všech rizicích, které sloučení představuje. Je jich opravdu hodně: od ztráty identity orchestru MFO, snižování počtu hráčů orchestru, odchodu hráčů z orchestru, nemožnost provádět velké symfonické skladby s omezeným počtem hráčů, hrozí i postupný přechod na jeden orchestr a tím zánik filharmonie.

V době, kdy obě organizace mají schválený rozpočet na rok 2024, kdy podobný rozpočet lze očekávat na rok 2025, kdy legislativní přechod na VKI (Veřejnou kulturní instituci) je v nedohlednu (návrh zákona ještě neprojednala ani vláda), přesto radnice trvá na dalším slučování.

Ignorování jakékoliv oponentury, s výmluvou na politické zadání, je od radnice krátkozraké a neprofesionální. Pro krátkost rozhovoru nebylo možné komentovat jednotlivé informace a závěry analýzy (m.j. agentura, která analýzu vypracovala, nikdy podobný úkol neřešila), např. údajnou nevýhodnost dvou organizací v jedné budově, rozhodování podle německého vzoru, navýšení příjmů zvýšením vstupného, chyby v číselných údajích, vyžívání sálů apod.

Jedno je ale jisté, zůstáváme ve střehu, musíme situaci sledovat. Proto velmi oceňuji osobní odvahu všech posluchačů novoročního koncertu MFO, kteří kultivovaným potleskem narušili projev pana primátora a vyjádřili tím svůj nesouhlas se slučováním MFO a MDO. 

Milan Ludvík, hudební pedagog a autor petice proti sloučení MDO a MFO

Pedagog Milan Ludvík jde předat vedení města petici proti spojení Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc v jednu kulturní instituci, 4. května 2023
Sloučení divadla a filharmonie: výzva k diskuzi a hledání jiné cesty
Moravské divadlo a Moravská filharmonie v Olomouci. Ilustrační foto
Jan Žůrek reaguje na článek Milana Ludvíka "Černý pátek pro olomouckou kulturu"
Budova Moravského divadla a Moravské filharmonie na Horním náměstí v Olomouci. Ilustrační foto
Černý pátek pro olomouckou kulturu