V textu pana zastupitele Žůrka, kterým reaguje na můj článek „Černý pátek pro olomouckou kulturu“, se uvádí, že odpovědnost za řešení tématu má, kromě politiků, každý, kdo se účastní debaty.

Analýza, kolem které se teď vše točí, je, a to nejen podle mne, velmi špatný materiál, za který radnice zaplatila cca 240 tisíc Kč. Rozbor mnoha chybných a ničím nepodložených číselných údajů a návrhů opatření proběhl na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 15.12. 2023. Jenže bez jakékoliv relevantní odezvy koalice.

Právě účast debatujících z řad veřejnosti, zaměstnanců Moravské filharmonie (MFO) a dalších, dokazuje, že my tu odpovědnost chápeme, ale na politická rozhodnutí to nemá žádný vliv.

V textu pana Žůrka se píše, že v celé analýze není zmínka o možném snížení počtu 20% členů orchestrů. Na stránkách analýzy č. 102 a 123 se uvádí snížení počtu hráčů o 25 osob. Ze stávajících 135 členů je to 18,5%. Proti tomuto množství snižování členů orchestrů protestovaly také odbory MFO na jednání s náměstkem Tichákem. Na záznamu z jednání zastupitelstva, v čase 6 h. 34 minut, sděluje pan zastupitel Žůrek přítomným svůj názor, že „na Moravskou filharmonii a Moravské divadlo se můžeme dívat, svým způsobem, jako na součást kulturního dědictví, BYŤ JE TO SPORNÉ!!!“.

Pan náměstek Tichák na zasedání zastupitelstva tvrdil, že každé rozhodnutí zastupitelstva je vratné.

Rád bych tedy vyzval zodpovědné politiky: pojďme se tedy sejít a řešme konkrétní věci o současnosti i budoucnosti, abychom přišli společně k nějakému konsenzu. Ještě je čas hledat jinou cestu, než sloučení dvou velmi rozdílných institucí. Ještě je čas myslet na kulturní dědictví a službu občanům Olomouce, jeho okolí i celého kraje.

Ještě je čas věřit slovům italského dirigenta, ředitele Chicagského symfonického orchestru a ředitele milánského operního domu Teatro alla Scala Riccardu Muti: „Kultura tu není proto, aby vydělávala, ale aby vzdělávala. Pokud nebudeme všichni, i politici, toto dodržovat, v budoucích generacích zvítězí povrchní a velmi nebezpeční lidé“!

Milan Ludvík, hudební pedagog a autor petice proti sloučení MDO a MFO