Čtrnáctého března se tak na dvou patrech školy otevřelo celkem šest stanovišť a u každého z nich mohli žáci druhého stupně sbírat podpisy do kartičky, za jejíž vyplnění byli ohodnoceni certifikátem.

Ve čtenářském koutku si žáci mohli vyzkoušet např. tangram, což představuje obrázek složený pouze ze čtverců, trojúhelníků a kosočtverců. Jen o pár kroků dále je děvčata lákala na matematický hlavolam a magické číselné tabulky. Vedle měla skupinka chlapců připravené hádanky na téma „Uhodni, co jsem za číslo“, žáci si dokonce mohli vyzkoušet i matematický rébus jako z Pevnosti Boyard.

Třetí patro nachystalo lovcům matematických znalostí hádání prostorových těles podle hmatu nebo číselné kostky rozložené do plochy. Také na tomto patře nechyběly další hádanky s čísly, tentokrát obohacené o matematické vtipy, které si učitelé pro naše žáky připravili. Celkem se tak do rukou pedagogů dostalo více jak sto vyplněných kartiček, což značí vysoký počet úspěšných řešitelů zábavných matematických úloh.

Jakub Fiala, ZŠ Zeyerova, Olomouc