Pavel Korbička při své tvorbě přemýšlí podobně jako architekti. Zajímá ho prostor a lidské tělo jako objekt, který se v prostoru pohybuje a prožívá ho.

V Telegraph Gallery autor vytvořil site-specific instalaci – labyrintový koridor, v němž návštěvník zažije pohyb sebe samého uvnitř instalace a zároveň nechá ovlivnit svou psychiku.

Podle autora se může jednat o podvědomou reflexi covidové situace, ale i o odkaz k unikátnímu dvouvřetenovému pozdně gotickému schodišti v olomouckém chrámu sv. Mořice, které umožňuje zážitek fyzického míjení.

Instalace v Telegraph Gallery rozděluje galerijní prostor na dvě části, čímž dochází k radikalizaci principu fyzického míjení v instalaci a jeho rozprostření na celý prostor galerie.

Potkávání je tak možné jen v optické rovině, vyjevující se nebo mizející ve vrstvách lineárních světelných plánů, vysvětlil autor doprovodného textu Ladislav Kesner a dodal, že autorův přístup je přísně analytický.

Umělec důkladně studuje technickou dokumentaci výstavního prostoru, v jehož půdorysu hledá skryté zákonitosti, které pak vizualizuje prostřednictvím kresby. Skici, které vpisuje přímo do plánů, jsou pak základem jeho světelných staveb, které tvoří prostor v prostoru. Výstavní prostor se tak stává integrální součástí celého díla.

Na této výstavě nabízím divákovi prostor, do kterého vstoupí a svým pohybem aktivuje různé světelné jevy, jež se dějí na zakřivených plochách vepsané instalace z polykarbonátových desek. Vznikají tak světelné kruhové jevy, které jsou každým okem viditelné v jiném úhlu.

close Pavel Korbička. info Zdroj: Se souhlasem Miry Macíka zoom_in Pavel Korbička.

Každá setina úhlu je proměňuje, vysvětlil autor a dodal, že v životě jsme zvyklí na binokulární vidění, které je složeno z vidění pravého a levého oka, kdy ke střetnutí dochází v referenčním bodě.

V ohnutém prostoru dochází k jiné zkušenosti. Každým okem vidíme jiný jev a není možné tento referenční bod najít. To způsobuje určité znejistění, návštěvník může například ztratit rovnováhu, nebo být jiným způsobem dezorientovaný, uzavřel autor.

Praktické informace
Pro výstavu v Telegraph Gallery autor vytiskl serigrafie inspirované světelnými efekty, které je možno zakoupit na recepci, nebo e-shopu galerie. Telegraph Gallery je otevřena úterý až pátek od 9 do 19 hodin, sobota až neděle od 10 do 18 hodin. Vstup na výstavu i komentovanou prohlídku je zdarma.

Upozorňujeme, že výstava může být nevhodná pro osoby s psychickým či neurologickým onemocněním, kterým mohou výrazné světelné objekty způsobit nepříjemné pocity či záchvat.

Mira Macík,
kurátor Telegraph Gallery