Hned s tímto názvem mne napadá, že panu náměstkovi Tichákovi se podařilo zničit oběma institucím jejich historickou identitu. Bez uvedení města v názvu bude v budoucnosti takovou instituci možné hledat v Přerově, Šumperku, Vyškově, Litovli, Znojmě nebo Prostějově?!

Novinkou v olomoucké kultuře má být tzv. Garanční rada. Sedm jejich placených členů bude jmenovat zřizovatel, pro kterého budou dohlížet (nebo lépe dozorovat) na chod instituce.

Zřízení této rady je jasným signálem do budoucnosti, kdy mají vznikat tzv. Veřejné kulturní instituce (VKI) právě pro symfonické orchestry, divadla a kulturní instituce obecně. Návrh zákona, který ještě není projednán ve sněmovně, byl silně kritizován Unií orchestrálních hráčů a umělci v celé republice.

Přechod na VKI bude pro instituce dobrovolný a ve vládních podkladech není ani jedna zmínka o možném slučování kulturních institucí.

V otázce ekonomických slibů radnice, v souvislosti se vznikem sloučené instituce, je základním způsobem zkreslena otázka budoucích úspor. Ty mohou vzniknout jen propouštěním zaměstnanců nebo snížením počtu koncertů a představení, což zasáhne významně úroveň kulturní nabídky pro občany.

K žádné úspoře ale nedojde, protože radnice bude muset investovat útvar nového ředitele, nový management, Garanční radu, vzdělávací a jiné činnosti (odhad 5 až 10 milionů).

A v této souvislosti zaujala v závěru jednání slova náměstka Bačáka, že i divadelní umělci mohou na sloučení doplatit ukončením pracovního poměru.

Máte-li zájem, přátelé, prostudujte si materiály na stránkách zastupitelstva a podívejte se na záznam z jednání.

Situace v olomoucké státní kultuře nebyla nikdy tak vážná díky způsobu, jakým současná koalice problém řeší.

Já vám ale slibuji, že, jménem 5600 signatářů petice, 3000 diváků v Letním kině a 3000 diváků na koncertech na Sigmě, budu dál vystupovat proti nesmyslnému experimentu olomoucké radnice!

Milan Ludvík, autor petic proti sloučení MFO a MDO