Akce, která se konala v sobotu 23. března od 10:00, přilákala širokou škálu účastníků, od malých dětí až po staletou rodačku z Velké Bystřice. A právě účast této 101 leté dámy s její rodinou dodala akci zvláštní kouzlo a hlubší význam.

Po samotném vysazení stromu se účastníci přesunuli k ohništi, kde si společně opekli špekáčky a užili si další občerstvení za slunečného dopoledne. Celá akce byla možná díky podpoře a sponzorství několika sponzorů. Město Velká Bystřice, Olomoucký kraj, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pivovar Ničitel, Chlebárna Hranice, ČEROZ, Dřevo Spurný a Liška domácí přispěli svou podporou k realizaci této události.

Hlavní poděkování patří Nadaci Via, která v programu Dobro-druzi poskytla finance, díky kterým se mohl celý projekt realizovat.

Vysazení lípy srdčité nebylo jen o vysazení jednoho stromu. Šlo o spojení mezi lidmi, o podpoře přírody a o posílení dědictví, které předáme dalším generacím. I malá gesta mohou mít velký dopad, a že společnými silami můžeme dosáhnout velkých věcí.

Antonín Šváb