Obsahovým cílem letošního ročníku sbírky bylo šířit protikuřáckou osvětu. Vždyť, jak uvádí LPR v letáčku určeném pro veřejnost, který občané obdrželi s kytičkou, na vzniku karcinomu plic, který je nejčastější příčinou úmrtí mezi nádorovými onemocněními, se kouření podílí až 90 %.

Úkolem našeho Onko klub Slunečnice (klub), stejně jako dalších subjektů sdružených v LPR, ale např. i škol, vybraných prodejních míst, byl nejen přímý prodej kytiček občanům, ale i protikuřácká osvěta.

Do kytičkového dne se náš klub zapojuje pravidelně od roku 2002 (ustaven byl v červenci roku 2001). A nejinak tomu bylo i letos. Příprava sbírky v klubu probíhala od ledna.Za organizaci a to včetně komunikace s LPR odpovídala místopředsedkyně klubu Boženka Filipová. Vedla statistiku požadavků i prodaných kytiček, zabezpečovala jejich objednání, společně s Emilkou Strejčkovou i předání členkám. Naše děvčata si dojednávala součinnost s nejrůznějšími partnery, nabídku přátelům apod., zajišťovala pomocníky.

Natália Šimonová.
V Prostějově budou vystavovat malířky z Česka i Slovenska a studenti z Brna

Přišel den D – 10 květen. A i my jsme vyrazily s kytičkami do ulic, podniků, institucí, škol,… Převážně jsme se pohybovaly v ulicích a na náměstích krajského města. Potkat nás ale mohli i v jeho okolí. Vždyť máme členky z Litovle, Šternberka, Slatinic, Bystrovan, Skrbeně, Bělkovic – Lašťan, Věrovan, Velkého Týnce, Hluboček, vazby na Tovačov či Hlubočky.

Na prodeji kytiček se podílelo 60 z 62 členek klubu. Za 3297 prodaných kvítků bylo získáno pro LPR 79 913 Kč při průměru 24,24 Kč za jednu kytičku. Největší podíl na tomto výsledku mají Liduška Kleislová (8856 Kč, třetí nejvyšší průměr na kytičku 29,52 Kč), již jednaosmdesátiletá Miluška Šebestová (8750 Kč), Darja Lešanovská (7469 Kč), Jaruška Hegerová (4676 Kč), Boženka Filipová (4331 Kč), Evička Rysnarová (3316 Kč, druhý nejvyšší průměr na kytičku 33,16 Kč), čtyřiaosmdesátiletá Naděnka Krönerová (2635 Kč), Maruška Nezhybová (3031 Kč), společně Jája Fenclová a Věra Kratochvílová (6026 Kč, nejvyšší průměr na kytičku 50,64 Kč) a Alenka Toncrová (2022 Kč).

ZOO Lešná.
V zoo Lešná určují trendy. Už brzy budete moct přenocovat v africké divočině

A dále několik faktů, postřehů a zajímavostí našich členek z průběhu Kytičkového dne.

Liduška Kleislová, která zajistila pro LPR nejvíce prostředků, jako tradičně získala pro spolupráci s podporou vedení Gymnázia Olomouc Hejčín jednoho studenta a čtyři studentky. Když prodali v ulicích Olomouce celkem 300 kytiček, požádali o další, ale ty náš klub, bohužel, neměl. Škoda.

Miluška Šebestová má zkušenost, že kytičky si kupují převážně ženy středního věku a důchodci. Mladí lidé často nemají u sebe hotovost (platí kartou či mobilem). To vše potvrdila i Naděnka Krönerová. Ta má ale pěkný zážitek.

Mladá dívenka neměla rovněž peníze. Za cca půl hodinky znovu Naděnku vyhledala (již na jiném místě), přišla si od ní kytičku koupit za prostředky, které si půjčila. Obě, ale i další členky se shodují v tom, že je potřeba lidi vyslechnout, popovídat si s nimi a to nejen o sbírce. Pak jsou vstřícnější.

Hrad Strečno.
Toulky za hranicemi: Monumentální a fascinující hrad Strečno se tyčí na skále

Miluška prodávala kytičky převážně u hlavního nádraží, v centru města a také ve dvou firmách, kde dostávala poměrně vysoké částky. Byla to účetnická a poradenská firma Alena Jourová, s.r.o. a Koupelny JaS, s.r.o. Olomouc.

Ne vždy se lidé chovali vstřícně, děvčata si vyslechla i nevhodná vyjádření, zvláště od mužů. Ale těch bylo málo a vždy byly odsunuty přívětivostí jiných. A ještě jedna příhoda Naděnky. Přišla za ní žena, které nedávno zemřela maminka, Do vaku dala dosti vysokou částku s tím, že maminka kytičkovou sbírku vždy podporovala, vybízela k tomu i ji a rozhodně by s výší daru souhlasila.

Tradiční prodejní místa si vybrala Darja Lešanovská. Vyzvedla přístup občanů a chatařů z Hluboček, ale zvláště zainteresovanost pedagogů ZŠ Demlova Olomouc, zaměstnanců Stavební společnost GEMO, a s. Olomouc a strojírenského podniku První hanácká BOW Olomouc.

Pionýrský oddíl Poletušky z Velké Bystřice na RESETu 2023.
Pionýrský oddíl Poletušky z Velké Bystřice si užil na RESETu 2023

Jaruška Hegerová pokračovala již v patnáctileté součinnosti s MŠ Wolkerova. Nově získala podporu ve Vojenské zdravotní pojišťovně, kde předem dohodla termín. Ve stanoveném čase si pracovníci přicházeli kytičky zakoupit. Oceňuje jejich ochotu a výšku příspěvku na kytičku. Kytičky prodávala i v ulicích.

Stejně jako v minulých letech čekali na kytičkový den i v Tovačově, kde má vazby a zajišťovala prodej Boženka Filipová. K přípravě ve všech navštívených subjektech města přistupovali velmi odpovědně. Nejvíce kvítků si koupili zaměstnanci Domova seniorů, kde ochotně pomáhala zdravotní sestřička, dále úředníci Městského úřadu a pedagogové ze Základní školy. A výsledkem byla téměř třicetikorunová částka na jednu kytičku.

Druhý nejvyšší průměr na kytičku měla Evička Rysnarová. Obešla jako každoročně přátele v Bystrovanech a kolegy v posledním zaměstnání. Nejlépe se jí spolupracuje s dlouhodobými dárci a tak se jí prodej kytiček daří.

Tip na výlet do Moravského krasu. Zavítejte na lodičku po ponorné řece
Tip na výlet do Moravského krasu. Zavítejte na lodičku po ponorné řece

Letos po dvaadvacáté se do sbírky naším prostřednictvím zapojili zaměstnanci České průmyslové zdravotní pojišťovny Olomouc. Více než 10 let zajišťuje s nimi součinnost Evička. Klub pro seniory Fischerova pod vedením Vladimíry Slavíkové existuje 14 let. A již v době jeho založení s ním navázala Eva kontakt.

Seniorky z Fišerové si vždy připraví program setkání, jehož součástí je prodej kytiček. Pročtou si mj. letáčky, sbírají kytičky na polštářek. Paní Slavíková přispívá na naši dobrou věc od samého počátku sbírky a vytvořila tak úplnou kolekci kytiček.

Jarmila Fenclová každoročně dosahuje nejvyššího průměru na jednu kytičku A to se jí podařilo i letos společně s Věrou Kratochvílovou. Jája každoročně kytičky nabízí na bývalém pracovišti  - Celní úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 19 a detašovaném pracovišti úřadu, Sladkovského 39, Olomouc.

Před kostelem Panny Marie pomocnice na Nové Ulici.
Činnost Onko klubu Slunečnice Olomouc v prvních čtyřech měsících roku 2023

A co je neuvěřitelné letos už po dvaadvacáté. Vzhledem k pěkným vztahům, její kolegové rádi přispějí na dobrou věc a zajímají se s předstihem o další ročník. Letos prodávala i na pobočce ČSOB banky na Horním náměstí. Věra měla vysoký průměr především díky posluchačům 1. ročníku specializovaného běhu U3V Archeologie regionu (nejen) střední Moravy, cvičencům SM Systém senioři (Svět FitZone) a příbuzným i přátelům.

Za úspěšný průběh sbírky v našem Onko klubu patří velký dík členkám, všem zmíněným i dalším subjektům a jejich zaměstnancům jako např. Fakultní nemocnice, Magistrátu města Olomouce, Krajskému úřadu Olomouckého kraje a také pěti studentům Gymnázia Hejčín a samozřejmě známým i neznámým dárcům. V neposlední řadě poděkování náleží Božence Filipové za vzornou organizaci sbírky.

Věra Kratochvílová,
Onko klub Slunečnice Olomouc

Sochy ve skalách aneb galerie v lese na Českolipsku.
Úchvatné a nevídané: Galerie v lese ukrývá sochy a objekty ve skalách