Beseda byla velmi zajímavá, doprovázená projekcí fotografií. Týkala se sociálních cyklů, které fotograf nafotil v různých nemocnicích. Např. cyklus Sestry je o práci zdravotních sester v nemocnicích. Cyklus Urgent zase zobrazil práci a záslužnou činnost zdravotníků při přejímce pacientů dovezených do nemocnice.

Velmi zajímavý byl cyklus nazvaný S láskou, ten se týkal zdravotního personálu, který se stará o velmi těžce nemocné pacienty a ošetřuje je v domácím prostředí. V posledním cyklu představil pan Štreit divadlo v Brně.

Myslím, že celá přednáška byla velmi zajímavá a občané byli spokojeni. Seznámili se s věcmi, o kterých doposud možná ani nevěděli. Poděkování patří hlavně panu Štreitovi, za jeho čas i ochotu.

Pavel Čunderle st.