Podvečer začal prohlídkou výstavy a posléze se návštěvníci sešli ve farní kavárně kde pokračovala beseda. Pan kaplan Broch vyprávěl o své službě ve Vazební věznici v Olomouci a o rozhovorech s vězni, kteří se potřebují svěřit se svými problémy, vztahy a rodinnými záležitostmi.

Jindřich Štreit vyprávěl kolik navštívil věznic a jak se prostředí v nich změnilo. Mluvil o vlastní zkušenosti z doby kdy byl vězněn v Ruzyni za svoji fotografickou činnost. Na závěr besedy mohli mít návštěvníci dotazy. Byl to zajímavý podvečer v příjemné atmosféře.