Výstava přibližuje osudy lidí, kteří se po skončení 1. světové války zapojili do budování nového samostatného československého státu. Řada z nich pak neváhala bránit svou vlast a její demokratické hodnoty v řadách protinacistického odboje. Jedním z nich byl i legionář, četník a odbojář Jindřich Bombera, rodák z nedalekého Jesence na Konicku.

Cílem autorů výstavy není jen faktograficky přiblížit osud legionářů v takzvané velké válce, ale na pozadí životního příběhu místního rodáka  představit široké veřejnosti jejich roli ve válce i v následném budování a obraně nového státu. Chceme zaujmout především žáky škol ze zdejšího regionu.

Výstavu lze navštívit v rámci prohlídky expozice věnované pohnutému osudu obce Javoříčko v prostorách místní školy, Informace o otevírací době jsou dostupné na internetových stránkách www.expozicejavoricko.cz. Výstava přináší i autentické předměty ze soukromých sbírek přibližujících legionářskou tradici. Projekt se koná za podpory Ministerstva obrany České republiky.

Ivo Heger,
mediální zástupce pořádající Iniciativy pro podporu vypálených obcí