Podle informací starosty městyse Romana Zbožínka, rybníky převzal do majetku městys Brodek u Přerova, který má v plánu úpravu  vodních ploch pro využití k odpočinku pro občany. Proto letos podal žádost na Ministerstvo zemědělství o revitalizaci okolí rybníků. V současné  době odborná firma připravuje jeho studii.

Na rybnících žije na 30 párů divokých kachen březňaček, které tam mají dostatek potravy a snaží se tam zahnízdit. Jelikož tam chodí mnoho lidí se psy,  nemohou kachny divoké  hnízdit a proto si dělají hnízda v okolí. Letos přiletěl pár divokých hus z okolí, který nedá kachnám klidu. Dokonce se pár divokých hus usídlil v čapím hnízdě, které rozhrabal.

Kachna divoká březňačka,  jako první ze všech kachen začíná hnízdit v měsíci březnu, odtud je její název. Šat kačen je po celý rok hnědavě skvrnitý, aby při sezení na hnízdě splynul s okolím. Za to kačer březňačky má lesklou, zelenou hlavu, kolem krku má bílý kroužek i v křídlech fialově zelené zrcátko. Jeho ocasní  pírka, zvané kačírky, si myslivci s oblibou zastrkují za klobouk. Někdy musí kachny hnízdit  i daleko od vody, aby vychovala káčátka. Pak je pro ni problém dostat káčátka na vodu. Naštěstí lidé jsou ohleduplní, zvláště řidiči a přechod kačení rodinky přes ulici umožní.

Kachna snáší  5-13 vajec, sedí na snůšce a o mláďata, která po vylíhnutí opouštějí hnízdo, pečuje jen samice. Krásný pohled je na vodu, kde páry kačen hledají místo na hnízdo. Havně je nerušit.

Jan Teimer