Jaro je také dobou nového životního stimulu. Vše co je živé, musí růst, naplnit zemi. Příroda po době spánku vstupuje do světa s novou aktivitou.
Také v Brodku u Přerova se příroda probudila a začíná vše růst. Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem. Všude kvetou sněženky, bledule, čemelice, krokusy a jiné květiny. Všude je vidět přírodu, jak je krásná, když se vše zelená. Jaro je tady!

Jan Teimer