Se šitím pro městys začala jako jedna z prvních Irena Čecháková, poté se přidala Iva Zbožínková, vedoucí školní kuchyně, která šila i pro děti z mateřské školy. Roušky šije také zastupitelka městyse Denisa Menšíková, pomáhá jí maminka Eva Bouchalová.

Celkem bylo ušito přes 350 kusů, které byly rozdány nejdříve seniorům, pracovníkům obchodu i těm zaměstnancům, kteří v Brodku sváží odpad. Paní Menšíková spolu s maminkou, která je mistrovou krejčí, ušily dalších 400 kusů roušek pro Polikliniku SPEA v Olomouci i pro zaměstnance Prádelny BSB Olomouc Nový Dvůr, kde je paní Menšíková vedoucí.

Sám starosta městyse Roman Zbožínek vyzvedával ušité roušky, které pak byly rozneseny po domech. Všichni z Brodku jsou rádi, že se našly ženy, které dobrovolně šily pro občany a tím pomohly řešit nedostatek roušek. Seniorům vyšla vstříc také Česká pošta, která doručuje důchody až domů.

Jan Teimer