Proto v každé skupině jsou jedinci, kteří hlídají okolí a pokud zjistí, že se k nic něco blíží, stačí i člověk, upozorní skupinu havranů. Jak na povel se zvedna celá skupina a odletí do bezpečné vzdálenosti. Focení těchto ptáků je tak velmi těžké.

Jelikož v okolí Brodku u Přerova mají dostatek potravy, jak na poli, tak i u ZD nebo okolí sladovny, vidíte hejna havranů přelétávat. Dokonce si dovolí i okolo stavení, kde hledají něco k jídlu.

Na večer se stovky havranů z okolí Brodku u Přerova slétají za Rokytnicí, kde přespávají na stromech.

Dříve bylo hodně havranů v Žebračce a v Předmostí u rybníka směr na Dluhonice. Jelikož nyní v Předmostí probíhá stavba silnice, tak havrani hledají jiná místa v okolí. Moravský ornitologický spolek v Přerově, sleduje tuto lokalitu a počty ptáků mapuje.

K těmto havranům se přidávají i místní holubi a hrdličky, kterých je několik stovek. V Brodku u Přerova se nejvíce tito ptáci sdružují okolo zemědělského družstva na poli, kde je mnoho zeleného krmení. Jelikož letos není sníh, ptáci mají potravy dostatek.

Autor: Jan Teimer