Program byl zahájen slavnostním odhalením nové pamětní desky Gustava a Františka Frištenských před místním statkem za účasti rodiny Frištenských a zároveň byla pokřtěna kniha o nich.

Potom se všichni přesunuli na místní fotbalové hřiště kde pokračoval program.

Vystoupila gymnastika TJ Sokol Šternberk. Potom bylo možné sledovat klání dětí z mateřských škol a také silácký trojboj pro muže a ženy zakončený vrcholným číslem siláka Franty.

Během celého dne byl doprovodný program, který se těšil veliká oblibě - malování na obličej, tetování dětí, silácká soutěž pro děti, skákací hrad a skluzavka. Na závěr dne vystoupily skupiny Fantajm a P.O.Z.

Antonín Gerža