Výcvik praporu logistiky, vyčleněného pro 7. brigádního úkolového uskupení, byl zaměřený na rozvoj základních a především odborných vševojskových činností. Jeho součástí byla střelecká, taktická, řidičská a logistická příprava. Důraz byl kladen také na rozvoj tělesné zdatnosti jednotlivce.

Po více než roce si mohli vojáci oživit manipulaci s útočnou puškou a pistolí v noci. Noční střelby obvykle probíhají za snížených světelných podmínek. Tentokrát však instruktoři využili zatažené oblohy, která bránila měsíčnímu svitu a vojáci tak museli činnost provádět s absencí jakéhokoli světelného zdroje.

„Tma poskytuje jedinečné podmínky vizuálního pozorování a rozeznávání cíle. Odlišná je i samotná manipulace se zbraní i postup nabíjení. Zda je náboj v nábojové komoře, musí vojáci ověřovat nikoli pohledem, jak jsou zvyklí, nýbrž pohmatem. Dalo by se říci, že v noci ruce nahrazují oči,“ řekl ke střelecké přípravě nadporučík František Hudeček.

Součástí střelecké přípravy jednotek byl také hod ostrým granátem na cíl. Průběh výcviku a přípravu vojáků, která mu předcházela, kladně zhodnotil zástupce velitele 143. zásobovacího praporu major Jiří Chudáček:

„Všechny vyvedené jednotky provedly pravidelný nácvik hodu ostrého granátu z okopu. Samotná příprava na toto zaměstnání zahrnuje řadu nezbytných kroků, které jsou zaměřeny především na dodržení přísných bezpečnostních opatření a získání automatického drilu. Zásadním je tedy průpravné cvičení, které spočívá především v neustálém opakování metodické činnosti jednotlivce. Za tuto přípravu jsou vždy odpovědni velitelé jednotek, díky jejichž profesionálním přístupu byly všechny úkoly v rámci tohoto výcviku splněny.“

Taktická příprava prověřila schopnost reagovat na incidenty

V rámci komplexního výcviku proběhla také taktická příprava, jejíž součástí byly bojové drily při napadení nepřítelem se zaměřením na reakci na incident, dělostřelecký přepad a překonávání nebezpečných prostor.

Výcvik bojových drilů byl koncipován na modelové situace, které mohou na bojišti skutečně nastat. Cílem cvičení bylo v rámci jednotky secvičit rychlé a správné reakce na konkrétní dění, neboť právě ty jsou v boji podmínkou přežití.

Součástí drilů byl i odsun a ošetřování raněného pod taktickým námětem a následné poskytování první pomoci. „Bojové drily jsem si vážně užil. Nic podobného jsem ještě neměl příležitost zažít. Dění na bojišti bylo velmi reálné,“ zhodnotil jeden ze cvičících vojáků.

A nechyběla ani speciální tělesná příprava ve vojenském lezení. Základní techniky lezení a jištění, i použití lezecké výstroje, to vše bylo součástí prvotního seznámení s tímto tématem. Hned poté si vše mohli vojáci vyzkoušet naostro.

Ke cvičení využili lezecký trenažer Jakub, který je vhodný jak pro úplné nováčky, tak i ke zvyšování lezecké výkonnosti. Pod dozorem instruktorů se cvičící ustrojili do sedacího úvazku a vystoupali do vrchních pater lezeckého trenažeru Jakub šikmou stěnou přes otvory. Odtud slanili podél stěny anebo do volného prostoru.

„Dráha byla předem určená. Voják musel vylézt šikmou stranou nahoru, dolů slanit, vylézt jinou trasou a opět slanit. Přičemž spouštět se dolů bylo možné dvěma způsoby. Buď se zapřením o stěnu anebo slanit do volného prostoru. Při druhém způsobu spouštění se není oč odrážet a k vlastnímu sestupu tedy voják nepoužívá nohy, ale sestupuje za pomocí gravitace,“ vysvětluje poručík Stanislav Šmíd.

Na trenažeru Jakub se vojáci učili také překonávat překážky na tzv. francouze. Tato technika se využívá při náročnějších terénních překážkách, kterou jako první zdolá nejzdatnější jedinec.

Na druhém konci uváže lano o nějaký pevný bod, díky kterému zvládne překážku i zbytek jednotky s materiálem. „Zpočátku jsem měl velký respekt, ale člověk si rychle zvykne. Byla to super zkušenost,“ popsal svou první zkušenost na trenažeru cvičící voják.

Dalším bodem zvyšování fyzické zdatnosti byl boj z blízka. Vojáci si zopakovali kopy, údery a základní techniky boje z blízka beze zbraně.

Řidičská příprava probíhala v náročných podmínkách

Velký úspěch tentokrát zaznamenala i řidičská příprava, která probíhala na tankové cestě Domašov – Smilov. Vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám si jízdy v terénu vojáci mohli skutečně vychutnat.

Obrovské louže plné vody a bahna sice vyžadovaly dostatek řidičských zkušeností, ale současně poskytly řidičům mnoho příležitostí k jejich zdokonalení.

„Cvičení proběhlo po více než roční přestávce. Rád bych vyzdvihl zejména vysokou míru nasazení cvičících jednotek a snahu jednotlivců o co nejlepší splnění zadaných úkolů,“ doplnil k výcviku zástupce major Chudáček.

Petra Nováková