Můj 14-denní pobyt na jazykové škole EC English v Londýně s intenzivní výukovou angličtiny začal 2. února příletem a ubytováním v hostitelské rodině. Dostalo se mi nejenom vřelého přijetí, komfortního ubytování s vlastním sociálním zařízením, ale i první lekce anglické konverzace po společné večeři a vzájemném představení.

První školní den začal přivítáním, vstupním rozřazovacím testem a vzájemným představením se studenty z celého světa od Súdánu přes Švýcarsko až po Brazílii. Každý den pak probíhala buď dopolední nebo odpolední 4hodinová výuka angličtiny s různým zaměřením na gramatiku, konverzaci, správnou výslovnost nebo poslech a psaní. Byly znát velké zkušenosti místních lektorů, které nezaskočil žádný přízvuk nebo úroveň psaného nebo mluveného projevu nás studentů. Vždy jsme byli povzbuzováni a motivováni a s velkou chutí se pouštěli do další a další práce včetně plnění dobrovolných domácích úkolů.

Obrovským pozitivem byla také možnost účastnit se i velkého množství dobrovolných volnočasových aktivit, které měla škola pro studenty připravené buď na dopolední, nebo odpolední volno.

Vzhledem ke své profesi nejen učitele zeměpisu a tělesné výchovy, ale i trenéra fotbalu v SK Sigma Olomouc a Regionální fotbalové akademii byl můj pobyt v Londýně ideální příležitostí navštívit i fotbalová utkání případně jednotlivé fotbalové akademie. Dostalo se mi tak možnosti zhlédnout 2 utkání anglické fotbalové ligy, navštívit utkání juniorek FC Fulham a Aston Villy. Podívat se na zápas dorostenecké kategorie U18 FC Chelsea, navštívit akademii West Hamu United nebo se osobně setkat s bývalým fotbalovým reprezentantem Petrem Čechem.

Během celého pobytu jsem tak nejen zlepšil svoji úroveň angličtiny ve všech oblastech, ale poznal i mnoho nových lidí, anglickou pohostinnost, kulturu a zároveň načerpal i další nové poznatky do role učitele a trenéra fotbalu.

Erasmus+ je skvělá příležitost dalšího profesního rozvoje a čerpání dalších nezapomenutelných životních zkušeností pro každého, který se tohoto programu zúčastní.

Autor: David Čech, ZŠ Olomouc, Heyrovského 33