Pokus 1 – Vystačíme si s odhadem teploty jenom dle pocitu teplo nebo zima?

Žáci si připravili tři nádoby s vodou o různé teplotě. Do nádobky vlevo nalijeme hodně chladnou vodu, vpravo vodu o teplotě lidského těla a v prostřední bude voda vlažná. Vložíme současně na chvíli jeden prst levé ruky do studené vody a jeden prst pravé ruky do teplé vody. Následně oba prsty vložíme do vlažné vody.

„Vlažná voda se zdála prstům ze studené vody horká a prstům z horké vody se zdála moc studená,“ zhodnotil pokus Tomáš Chlup ze 6.A.

Pokus s odhadem teplotyČ. 1Zdroj: Archiv ZŠ Zeyerova v Olomouci

Pokus 2 – Jak se změní objem vody při tuhnutí?

Vodu z kohoutku nalijeme do dvou nádob tak, aby byly nádobky zcela naplněné. Jedna nádobka obsahuje vodu z kohoutku, do druhé nádoby použijeme nasycený roztok vody se solí. Potom nádobky vložíme do mrazničky. Voda v obou nádobkách zmrzla a zvětšila svůj objem.

„Sladká voda zvětšila svůj objem víc než slaná,“ zjistil Tomáš.

Pokus č. 2Č. 2Zdroj: Archiv ZŠ Zeyerova v Olomouci

Pokus 3 – Rozpouštění ledové kostky v různém prostředí

Nechte rozpustit dvě stejné kostky ledu ve dvou nádobách s vodou o stejné teplotě. Jedna sklenice bude obsahovat vodu z kohoutku, druhá bude osolená. V jaké vodě se led rozpustí rychleji? Po přidání soli se zvětšila hustota vody. Ledová kostka se začala rozpouštět, uvolňovala se do sklenic studená neosolená voda. Studená hustší voda z rozpouštěného ledu klesala ke dnu a ke zbytku ledu přitekla teplejší voda ze dna nádoby. 

„Ve vodě bez soli se kostka ledu rozpustí rychleji než ve slané vodě,“ zaznamenal výsledek svého pokusu Tomáš.

Pokus č. 3Č. 3Zdroj: Archiv ZŠ Zeyerova v Olomouci

Pokus 4 – Jak namíchat barvu

Žákyně Karolínka Slivková popisuje: „Do jedné kádinky jsem dala žluté barvivo, do prostřední kádinky pouze vodu, do třetí nádobky vodu s modrým barvivem. Modře a žlutě obarvená voda po papírové utěrce stoupala vzhůru. Obarvená voda stékala do prostřední skleničky a došlo ke smíchání barev. Jakou výslednou barvu jsem získala, je patrno z fotografií.“

Č. 4Č. 4Zdroj: Archiv ZŠ Zeyerova v OlomouciČ. 4Č. 4Zdroj: Archiv ZŠ Zeyerova v OlomouciPokus č. 4Č. 4Zdroj: Archiv ZŠ Zeyerova v Olomouci

Slavomíra Schubertová,
vyučující fyziky, ZŠ Zeyerova, Olomouc